26 dubna 2013

"Dekalog" - Činoherní studio

(Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz a Koen Tachelet)
"Deset příběhů, odehrávajících se na jednom varšavském sídlišti a odkazujících k Desateru starozákonních přikázání, sleduje obyčejné lidi v jejich všedním soukromém životě, kteří se ocitnou v těžko řešitelných situacích, kdy nevědí, co mají dělat a jak mají žít." (premiéra 21. září 2012)
Velmi odvážný kousek si "činoheráci" vybrali pro svou první premiéru nové sezóny 2012/2013 s podtitulem "Všechno je v tobě". Pro novou hru "Dekalog" se inspirovali stejnojmennou polskou sérií televizních filmů. Všech deset dílů, odehrávajících se na varšavském sídlišti, vzniklo v letech 1987 a 1988. Každý z příběhů, volně inspirovaný biblickým desaterem, byl věnován jednomu přikázání. Celý cyklus se stal vrcholným a přelomovým dílem Krzysztofa Kieślowského, neboť si získal přízeň západoevropských kritiků a díky tomu se stal jedním z předních evropských režisérů. Na svém kontě má i slavné koprodukční filmy "Dvojí život Veroniky" (1991) a trilogii "Tři barvy: Modrá, Bílá, Červená" (1993-1994). Jednotlivé příběhy i postavy oslovily belgického dramaturga natolik, že se pustil do jejich divadelní adaptace. V jeho úpravě se hra poprvé představila v roce 2005 v mnichovském divadle Münchner Kammerspiele. Překladu a české verze se pro ústecký soubor ujala Veronika Musilová Kyrianova, režie pak Filip Nuckolls. Ten si do hry navíc přizval hostovat bývalou členku ČS Jelenu Juklovou a začínající herečku Natálii Holíkovou, kterou mu bohužel "vyfouklo" Klicperovo divadlo z Hradce Králové. Já si na toto nové představení zašla 23. dubna 2013.
I. Já jsem pán, tvůj bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. - Kryštof (Jan Jankovský) pracuje jako univerzitní profesor a tak v jeho životě i profesi hraje velkou roli racionalita. Vychází z vědy a z toho, že vše lze vypočítat či změřit. Stejně tak vychovává i svého syna a tak když si chce Pavlík (Anita Krausová) vyzkoušet na nedalekém rybníce své nové brusle, přistoupí k "jednoduchému" výpočtu bezpečnosti tloušťky ledu. Jeho silně věřící teta Irena (Jelena Juklová j.h.) však stále větší váhu přikládá bohu, představujícímu iracionální víru. Podle výpočtů by bruslení mělo být naprosto bezpečné, ale Pavlík najede na tenčí led a ten se pod ním prolomí...
II. Nevezmeš jména božího nadarmo. - Dorotin (Nataša Gáčová) manžel Andrej (Petr Panzenberger) umírá na rakovinu a ona má před sebou těžké rozhodnutí. Čeká dítě s jiným mužem a tak zvažuje jít na potrat, pokud se její muž uzdraví. V rozhodnutí jí má pomoci manželův ošetřující lékař (Jaroslav Achab Haidler). Chce po něm vědět, jakou má její muž šanci na přežití. Ten se zdráhá, neboť nechce rozhodovat o něčím životě, ale ona ho nekompromisně donutí přísahat. Verdikt osamělého zahořklého doktora je nakonec negativní. Nicméně se zmílí.
III. Pomni, abys den sváteční světil. - Jsou vánoce a rodina Januše (Kryštof Rímský) se právě chystá ke štědrovečernímu stolu. Jeho bývalá milenka Eva (Klára Krejsová) ho však vyláká z domu pod záminkou, že její manžel zmizel. I přestože se pět let neviděli, nechává svou manželku (Anita Krausová) s dětmi doma a jde ji pomoci hledat. Až do rána spolu jezdí po celé Varšavě. Nakonec se dozví, že ji manžel opustil již před třemi lety, a on se pro ni může zase rozhodnout. Januš však dá přednost své rodině.
IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. - Ance (Natálie Holíková j.h.) zemřela matka brzy po porodu a ona žije jenom se svým otcem Michalem (Petr Panzenberger). Když jednou odjede na služební cestu, objeví u něj dopis od její nebohé matky, který zpochybní, že je Michal jejím skutečným otcem. Již delší dobu je to k sobě táhne mnohem více a rozehrává se mezi nimi incestní hra. Konflikt mezi touhou a morálkou je však nakonec dovede k rozhodnutí dopis spálit a i nadále zůstat spolu jako otec a dcera.
V. Nezabiješ. - Taxikář (Matúš Bukovčan) jezdí po městě a jako obvykle si plní svou další celkem poklidnou službu. Ovšem jen do doby než k němu přistoupí mladý povaleč Jacek Lazar (Jiří Maryško), který se nechá odvézt na odlehlé místo. Tam taxikáře surově zabije. Je však rychle dopaden a odsouzen k smrti. Ani přes snahu jeho obhájce (Jan Plouhar), který postupně odhaluje jeho traumatizující minulost i prostředí, se svému trestu nevyhne a je pověšen.
VI. Nesesmilníš. - Tomek (Petr Panzenberger) je mladý muž, pracující na poště. Každý den sleduje v okně protějšího domu Magdu (Nataša Gáčová), u které se střídají mužské návštěvy. Občas jí zavolá nebo ji zve různými obsílkami na poštu, jen aby ji viděl. Přizná se jí a jeden z jejích amantů (Jaroslav Achab Haidler) si na něj došlápne. Následně ho ale vezme k sobě domů a tam mladíka svede. On se cítí zahanben, utíká domu. Magda se mu chce jít omluvit, ale nalezne doma jenom paní domácí (Jelena Juklová j.h.), od které se doví, že je Tomek v nemocnici, neboť si podřezal žíly.
VII. Nepokradeš. - V šestnácti letech svedl mladou Majku (Natálie Holíková j.h.) její učitel Vojtek (Kryštof Rímský) a ona po té porodila malou Anku (Anita Krausová). Byla ještě hodně mladá a tak její matka Eva (Klára Krejsová) vychovávala Anku jako svou dceru, sestru Majky. Ta se s tím však stále nedokáže vypořádat a svou dceru chce od matky zpět. Unese ji a své rodiče vydírá, aby Anku uznali jako její dceru, jinak je obě už neuvidí. Otec Štefan (Jan Plouhar) je nechce ztratit a tak se snaží Evu přesvědčit. Naleznou je na nádraží, kde se obě schovávají, a jak malá uslyší hlas "svých rodičů" rozeběhne se k nim. Majka odjíždí sama.
VIII. Nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému. - Právě probíhá přednáška psychologie na VŠ pod vedením profesorky Sofie (Jelena Juklová j.h.). Vyprávějí si různé příběhy, až přijde na řadu ten od Elžběty (Nataša Gáčová). Je o malé dívce, kterou roku 1943 může zachránit pouze "zfalšované" kmotrovství náhradní rodiny. Ta si to nakonec rozmyslí a dívku tím posílá na smrt. Dívka ale přesto přežila a nakonec se dostala do USA, odkud se opět po letech vrací do Varšavy. Sofie ten příběh zná, neboť právě ona byla jednou z těch, kdo o dívce rozhodl. Byli v odboji a dostali zprávu, že je vybraná rodina pověřená gestapem, což ale nebyla pravda. Nechtěli však riskovat a tak svedli na boha, že není správné zfalšovat kmotrovství. Elžběta si dlouhá léta myslela, že to udělali ze strachu, ale ve světle nových informací se rozhodla vyhledat muže (Jaroslav Achab Haidler), který pro ni, pro neznámou dívku, riskoval život a nakonec byl neprávem vězněn.
IX. - Nepožádáš manželky bližního svého. - Roman (Matúš Bukovčan) žije v poklidném manželství se svou ženou Hankou (Klára Krejsová). Nicméně ho trápí jeho nevyléčitelná impotence a tak své ženě nechává volný prostor k nezávaznému milostnému vztahu s Mariušem (Petr Panzenberger). I tak ho ale doma sžírá žárlivost. Navrhne své ženě adopci a že by si ona zatím mohla vyjet do Zakopaného na lyže a vše promyslet. Když zavolá jejímu milenci, dozví se od jeho otce (Jaroslav Achab Haidler), že jel také na lyže na stejné místo co Hanka. Ta to ale neplánovala, a jakmile Mariuše potká, okamžitě se vydává za svým mužem. Snaží se mu dovolat, ale on nebere telefony. Když dorazí domu, zjistí, že je Roman po autonehodě v nemocnici. Nakonec on zavolá jí a vše si vyříkají.
X. Nepožádáš statku bližního svého. - Po dvou letech se na otcově pohřbu opět setkávají bratři Jerzy (Jan Jankovský) a Artur (Kryštof Rímský). Až po prohlídce otcova bytu, ale od předsedy Klubu filatelistů zjišťují, že po něm zdědili obrovskou sbírku známek, jejíž hodnota dosahuje zhruba padesáti miliónů zlatých. Oba si ale brzy uvědomují, že musela jejich otce kromě peněz stát i mnoho úsilí a lásky, aby to vše získal a tak se její hodnota stává nevyčíslitelnou. Jerzy dal s dobrým úmyslem svému synovi sérii vzácných známek. Ten je ale neprozřetelně prodal jinému chlapci a ten majiteli obchodu se známkami (Jaroslav Achab Haidler). Chtějí je od něj získat zpět, místo toho zjistí, že má vzácnou růžovou známku, kterou jejich otec moc toužil získat. Majitel jim udělá cenu - ledvina pro jeho dceru. Jerzy souhlasí a svůj orgán pro známku obětuje. Nicméně po návratu z nemocnice zjistí, že i přes mnohá zabezpečovací zařízení v bytě celou sbírku ukradli. Zbyde jim tedy jen ta jedna jediná známka a bratři jsou opět na mizině.
Musím uznat, že to byl opravdu odvážný krok uvést na jeviště sérii deseti téměř hodinových filmových příběhů a všechny je vměstnat do jedné relativně krátké divadelní hry (autorů - překlad a dramaturgie: Veronika Musilová Kyrianova, scéna: Petr B. Novák, kostýmy: Jan C. Löbl, režie: Filip Nuckolls a další). Byla to opravdu "nalejvárna", tolik zajímavých příběhů přirazených k jednotlivým přikázáním. Nicméně se mi ten nápad líbil, i když uznávám, že to byl frmol a nebylo příliš prostoru ke vstřebání jednotlivých epizod, jak by si zasloužily. V ČS se toho ale každopádně chopili opravdu statečně. Každý, včetně hostujících hereček i nové posily souboru Kláry Krejsové, měl dostatečný prostor jak v hlavních, tak i vedlejších rolích. Všichni působili sehraně a jako celek kompaktně. Na rekvizity skromná scéna, která měla v první části představovat kostel a následně věznici a v druhé části hospodu či kabaret doplněný živou hudbou, dala více vyniknout jednotlivým příběhům. Prvních pět je spíše o bohu, dalších pět více o člověku. Všechny ale mají svou hloubku. I když každý příběh dostal jen opravdu omezený prostor, musím celou inscenaci zhodnotit kladně.
Moje hodnocení: 78 %

vpředu J.Maryško, M.Bukovčan, A.Krausové; vzadu K.Krejsová, N.Gáčová a J.Juklová j.h.
J.A.Haidler a J.Juklová j.h.
N.Holíková j.h. a A.Krausová

0 Comments:

Okomentovat

<< Home